پتروشیمی خلیج فارس
بيانيه ها

استراتژی کلی :

توسعه و ارزش آفرینی پایدارچشم انداز

سودآورترین هلدینگ کشور با اعتبار جهانی

 
 

سرمایه گذاری تخصصی و توسعه ای کارا و اثربخش در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و زنجیره ارزش آن و بازارهای سرمایه ای ، با در نظر گرفتن نیازهای جاری و آینده ذینفعان به منظور ارزش آفرینی در این راستا تلاش خواهیم نمود با سرمایه گذاری ، مشارکت های استراتژیک و مدیریت منابع مالی به صورت اثربخش ، سهیم خود را در بازارهای داخلی ، منطقه ای و جهانی افزایش دهیم

ما بر آنیم با بهره گیری از توانمندی ها و قابلیت های موجود برقراری تعاملات سازنده و تکیه بر مدیریت علمی و تفکر سیستمی ، ارتقا و بهبود مستمر عملکرد و ارزش آفرینی پایدار را محقق سازیم

ما معتقدیم با تکیه بر ارزش های انسانی و اخلاقی ، خلاقیت و نو آوری ، پای بندی به مسئولیت های اجتماعی ، در جهت توسعه همه جانبه و متوازن ، شکل دهی سازمان دانش بنیان و ارتقای سطح رضایت مندی ذینفعان گام برداریم .


 

استراتژی های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، در پنج منظر روش ارزیابی متوازن به شرح ذیل ارائه می گردد

 
ارزش های بنیادین
 

استراتژی رشد و یادگیری : توسعه مدیریت علمی

استراتژی فرآیندها : توسعه متوازن و اقتصادی فرآیندها

استراتژی ذینفعان : ارزش آفرینی مستمر

استراتژی مالی : سودآوری پایدار

استراتژی مسئولیت های اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی


 

·         خلاقیت و نو آوری

·         مسئولیت پذیری و صداقت

.        شفافیت و رضایت


 
اهداف کلان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 
  • ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعات
  •  توسعه سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجی
  •  افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
  •  افزایش سهم بازار
  •  دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان
  •  توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست

استراتژی های شرکت

 

استراتژی کلان منظر مالی و اقتصادی : سودآوری پایدار 

استراتژی کلان  منظر ذینفعان : ارزش آفرینی مستمر

استراتژی کلان منظر فرآیندها : توسعه متوازن و اقتصادی فرآینده ها

استراتژی کلان منظر مسئولیت های اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی

استراتژی کلان منظر یادگیری و رشد : توسعه مدیریت علمی
Powered by DorsaPortal