عملكرد و دستاوردهاي مهم در سال مالي جاري
 • ثبت پذيرش سهام شركت پتروشيمي نوري و بوعلي سينا جهت عرضه 5درصد سهام آنها از طريق بازار فرابورس
 • ثبت پذيرش سهام شركت پتروشيمي مبين جهت عرضه 10درصد سهام آن از طريق بازار بورس
 • اتمام مراحل پذيرش سهام شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد و جهت عرضه از طريق بازار فرابورس
 • آمـاده سـازي شـركت هـاي پتروشـيمي بنـدر امـام، شـهيد تندگويـان، فجـر، ره آوران فنـون پتروشـيمي، مديريـت توسـعه صنايـع پتروشـيمي جهـت پذيـرش وعرضـه سـهام آنهـا از طريـق بـازار بـورس و فرابـورس
 • تحصيل 51 درصد از سهام شركت سرمايه گذاري ايرانيان در قبال وصول مطالبات
 • تحصيل 16.7 درصد از سهام شركت پايانه و مخازن پتروشيمي
 • گشايش ال.سي پروژه پتروشيمي هنگام از طريق بانك پاسارگاد
 • انجــام و موافقــت اخــذ تســهيلات فاينانــس طــرح اوره و آمونيــاك هرمــز از محــل صنــدوق توســعه ملــي پــروژه بــا عامليــت بانــك ملــت
 • مذاكرات جهت تحصيل سهام مديريتي شركت پالايشگاه گازي بيدبلند 2
 • پيگيري سهام ترجيحي كاركنان شركت و شركتهاي زير مجموعه
 • پرداخــت ســود ســهام دوره مالــي 91-92 بــه تعــداد 24,788,613,940 ســهم و بــه مبلــغ 1,809,568,817,620 ريــال بــه افــراد حقيقــي و حقوقــي
 • امتیازدهی
  میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
  ارسال نظرات
  نام  
  آدرس پست الکترونیکی شما    
  شماره تلفن
  توضیحات  
  تغییر کد امنیتی  
  کد امنیت  
   
  Powered by DorsaPortal