گزارش تصویری از پیشرفت 92درصدی شرکت پتروشیمی لردگان 27 مرداد 97
1397/05/27
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
 • عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97
  عکسهای شرکت پتروشیمی لردگان مرداد 97

Powered by DorsaPortal