ربیعی جعفر ربیعی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
عزیزی ابوالفضل عزیزی
مدير توسعه منابع انساني شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شاهچراغی سیدعلی شاهچراغی
رئيس كل امور حقوقي وقراردادها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کساییان مجتبی کساییان
رئيس حراست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صادقی سعید صادقی
رئيس بازرسي پتروشیمی خلیج فارس
خادمیان محمد علی خادمیان
رئیس کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
رحیمیان سرای مرتضی رحیمیان سرای
مدیرمجامع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گلی جواد گلی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی خلیج فارس
محبی فرد سعید محبی فرد
معاون مالی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرکانیان افشار سرکانیان
مدیرمالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
امیری میثم امیری
مدیر طرحها صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حسینی سید علی حسینی
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فاضلی سید نیما فاضلی
مدیر سرمایه گذاری
میراب زاده فرشته میراب زاده
مدیرسیستم ها و اطلاعات مدیریت
وفایی حمید وفایی
مدير توليد
Powered by DorsaPortal
//