جمشیدی امیر مسعود جمشیدی
مديرعامل شرکت پتروشیمی هنگام
دیلم صالحی ارسلان دیلم صالحی
مديرعامل پتروشیمی هرمز
قسامی جلیل قسامی
مديرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
دلجوان قدرتی کریم دلجوان قدرتی
مديرعامل پتروشیمی ارومیه
امین نژاد محمود امین نژاد
مديرعامل پالایشگاه گاز بید بلندخلیج فارس
تقی پور شاپور تقی پور
مديرعامل شرکت پتروشیمی ایلام
مبارکی جمشید مبارکی
مديرعامل شرکت پتروشیمی گچساران
فلاح خورسند مجتبی فلاح خورسند
مديرعامل شرکت شیمیایی صدف عسلویه
یزدانی کاشانی محمد رضا یزدانی کاشانی
مديرعامل شرکت پتروشیمی دهدشت
دیوان بچاری عبدالامیر دیوان بچاری
مديرعامل پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
بطحائیان سید رضا بطحائیان
مديرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی
Powered by DorsaPortal
//