ایمنی، محیط زیست و انرژی
اسفند 96
گزارش از : ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
ضریب تکرار حوادث

ضریب شدت حوادث

ساعات بدون حادثه

نام شرکت

0

0

2917936

اروند

0

0

2,667,618

نوری

3.14

94

313,663

تندگویان

0.56

3.9

25395331

بندر امام

0

0

3068162

بوعلی سینا

0

0

15470812

خوزستان

0

0

33,822,296

پارس

0

0

17978855

آریاساسول

0

0

4349971

مهر

0

0

844900

کارون

Powered by DorsaPortal